Czy ubezpieczenie szkolne musimy wykupić w placówce oświatowej?

O ubezpieczeniu szkolnym najwięcej mówi się tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wówczas opiekunowie i rodzice dostają propozycję od placówek szkolnych do uczestnictwa w ubezpieczeniu zbiorowym obejmującym dzieci. Ubezpieczenie szkolne można również zakupić indywidualnie i wybrać pakiet, który pozwoli na skuteczniejszą ochronę dziecka. Co warto wiedzieć o tej polisie?

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Pierwszą istotną informacją dla rodziców jest fakt, że ubezpieczenie szkolne jest polisą dobrowolną – nie maja oni obowiązku kupować jej w szkole. Decydując się na tego typu rozwiązanie, warto jednak wnikliwie sprawdzić zakres ubezpieczenia i wysokość kwot gwarantowanych po nieszczęśliwym wypadku. Może okazać się, że ubezpieczenie zakupione indywidualnie jest w stanie zapewnić nam znacznie lepsze warunki. Ubezpieczenie szkolne kupowane indywidualnie może być rozszerzone o konkretne zagadnienia – w przypadku ubezpieczenia grupowego nie ma takiej możliwości.

Dla kogo stworzono ubezpieczenie szkolne?

Ubezpieczenie szkolne to polisa kierowana dla dzieci i młodzieży uczącej się, ale też dla studentów do 26 roku życia oraz przedszkolaków. Zgodnie z regulaminem ubezpieczenia tego typu polisa może być wykupiona już na kilka dni po narodzinach dziecka. W jaki sposób chroni ubezpieczenie szkolne? Polisa ta chroni przez cały rok, zarówno w szkole, jak i podczas wycieczek klasowych, czasu spędzanego po lekcjach. Ubezpieczenie szkolne pozwala na ochronę również w czasie wakacyjnych wyjazdów oraz ferii zimowych.

Ubezpieczenie szkolne w wariancie rozszerzonym

Rozszerzony wariant ubezpieczenia szkolnego gwarantuje pomoc nie tylko w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa taka zapewnia pomoc psychologa, jak również zwrot kosztów korepetycji, jeśli dziecko nie mogło uczestniczyć w zajęciach w szkole (co było następstwem wypadku). Rozszerzone ubezpieczenie szkolne obejmuje również zwrot kosztów zakupu produktów leczniczych (np. protez, ortez, okularów).

Kalinowski@chuck.com.pl