Maszyny pakujące flow pack–zalety

Z radością zauważamy, że szeroko pojęta automatyzacja procesów przemysłowych zatacza coraz to szersze kręgi, a stosowanie maszyn znacznie usprawniających pracę zakładów i fabryk oraz ograniczających zapotrzebowanie na siłę roboczą staje się powszechniejsze niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Podobny trend zaobserwować można także w przypadku przedsiębiorstw, które to specjalizują się w przetwórstwie żywności – ich właściciele oraz menadżerowie żywo zainteresowani są bowiem modernizacją posiadanego parku maszynowego, między innymi celem wzbogacenia go o tak zwane maszyny pakujące flow pack. Dlaczego są one tak chętnie wybierane przez naszych konsumentów oraz jakie zalety wyróżniają je na tle rozwiązań konkurencyjnych? Tymi zagadnieniami zajmiemy się w dzisiejszym artykule!

Maszyny typu flow pack okazują się być nieocenione w procesie „primary packaging”, a więc pakowania wstępnego, kiedy to dany produkt owijany jest warstwą folii lub materiału pochodnego celem skutecznego zabezpieczenia go przed niekorzystnym wpływem ekspozycji na różnorodne czynniki zewnętrzne, takie jak chociażby wahania temperatury czy też nadmierna wilgoć. Ich zastosowanie, po uprzedniej konfiguracji oraz dostosowaniu do specyfiki linii produkcyjnej gwarantuje, że produkt zostanie szczelnie opakowany i zabezpieczony, a także bez problemu przekazany na kolejne etapy zabezpieczania oraz przygotowywania do  przekazania wyrobów do sklepów docelowych.

Urządzenia będące bohaterami dzisiejszego artykułu są przed przedsiębiorców wybierane coraz częściej oraz coraz chętniej przede wszystkim z uwagi na fakt ich wysokiej efektywności. Dość powiedzieć, że maszyna typu flow pack zgrzewać może folię lub surowiec pochodny z prędkością 80 do 120 metrów na minutę, co jest prędkością nieosiągalną nawet dla najbardziej zgranego zespołu pracowników. Umożliwia to zabezpieczenie przed uszkodzeniami setek lub nawet tysięcy produktów w ciągu minuty, generując znaczne zyski dla firmy oraz sprawiając, że raz poczyniony wydatek zorientowany na zakup maszyny bardzo szybko zacznie się zwracać, a następnie urządzenie będzie już tylko i wyłącznie na siebie zarabiało.

Kolejnym plusem maszyn pakujących typu flow pack jest ich bezobsługowy charakter. Oznacza to, że po ich odpowiednim skonfigurowaniu oraz przystosowaniu do specyfiki pracy danej linii produkcyjnej, mogą one zostać pozostawione niejako same sobie, bowiem będą one realizowały powierzone im zadania w sposób efektywny i bezbłędny. Konieczne okazać się mogą jedynie przeprowadzane w regularnych odstępach czasu prace konserwacyjne jak również – zmiana ustawień urządzenia w przypadku, gdy zmienią się gabaryty lub też specyfika pakowanego produktu. Umożliwia to przesunięcie doświadczonych pracowników z taśmy produkcyjnej na bardziej wymagające, ale także znacznie bardziej satysfakcjonujące zawodowo stanowiska, co z kolei w jeszcze pełniejszym stopniu przełoży się na optymalizację pracy oraz maksymalizację efektywności danego zakładu produkcyjnego czy fabryki.

Kalinowski@chuck.com.pl

mizrachi.com obat-polska.pl sabutt.com