Uprawnienia G2 dla pracowników

W przemyśle wielu pracowników nosi miano operatorów. Operatorzy obsługują różne urządzenia i maszyny. W przypadku wielu z nich jak się okazuje potrzebne do obsługi są stosowne uprawnienia. Najczęściej uprawnienia te dotyczą obsługi wózków widłowych, suwnic oraz uprawnień SEP. Brak takich uprawnień uniemożliwia pracownikowi obsługę wspomnianych urządzeń. Co gorsza jeśli mimo ich braku je obsługuje (nie ważne czy za naszą wiedzą czy nie), łamie przepisy BHP, a my sami oraz nasza firma może mieć poważne problemy w razie wypadku takiego pracownika. Oprócz wspomnianych wyżej uprawnień (najpopularniejszych), jest również jeszcze jedna dość popularna grupa, są to uprawnienia cieplne G2.

Uprawnienia G2 – co to jest?

Uprawnieniami G2 nazywamy nabycie upoważnienia do obsługi urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, które są przeznaczone i wykorzystywane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i zużywania ciepła. Uprawnienia takie dotyczą eksploatacji urządzeń (podgrupa „E”) oraz dozoru urządzeń (podgrupa „D”). Uprawnienia takie bezwzględnie muszą posiadać osoby, które pełnią takie funkcje jak: palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

Jaki zakres obejmują uprawnienia G2?

Zakres jaki obejmują uprawnienia cieplne G2 jest naprawdę szeroki. Omówienie go szczegółowo jest dość żmudne, warto jednak jest zwrócić uwagę na kilka najczęściej wykorzystywanych. Należą do nich:
– kotły parowe i kotły wodne mocy łącznej większej od 50 kW;
– cieplne sieci oraz instalacje wraz z urządzeniami peryferyjnymi o mocy przekraczającej 50 kW;
– instalacje wykorzystujące lub wytwarzające sprężone powietrze i gazy techniczne (w tym sprężarki o mocy większej niż 20 kW);
– piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
– turbiny wodne i parowe wraz z urządzeniami peryferyjnymi o mocy łącznej większej niż 50 kW;
– instalacje i urządzenia odbioru pary wodnej i gorącej wody o mocy większej niż 50 kW;

Co należy zrobić aby zdobyć uprawnienia G2?

Na samym początku warto jest zwrócić uwagę na kwalifikacje kandydatów, gdyż szkolenie G2 nie jest dla każdego. Te wysokie nie są. Należy przede wszystkim mieć wykształcenie minimum podstawowe oraz ukończone osiemnaście lat. Z tego powodu nie musimy się martwić, że nasi pracownicy się nie kwalifikują do szkolenia, gdyż zapewne więcej jak 90% z nich te wymagania spełnia. Niemniej jednak zakres szkolenia G2 jest szeroki, i należy się do niego przyłożyć. Po odbyciu szkolenia, następuje oczywiście egzamin. Po jego pozytywnym zdaniu uważa się, że szkolenie G2 jest ukończone.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/

Kalinowski@chuck.com.pl