Uchwycić piękno cielesności

Artyści od wieków interesowali się pięknem ludzkiego ciała i starali się ukazywać je na różne sposoby. Poszukiwali w nim doskonałych proporcji, prawdy, erotyki i zmysłowości, pierwiastków boskich, znaków kultury. W zależności od czasów historycznych ciało miało różne znaczenie. Pewne jest natomiast, że pozostało artystycznym tematem do dzisiaj, kiedy to od strony biologiczno-chemicznej zdaje się już nie mieć żadnych tajemnic.

Dla artystów ciało jest tajemnicze

Ponadczasowe prace Michała Anioła pokazują, że ciało człowieka ma w sobie tajemnicę, której nie sposób uchwycić słowami. Tylko sztuka może ją przybliżać i w jakiś sposób wyrażać.

Leonardo da Vinci próbował zgłębić tę tajemnicę cielesności w swoim najsłynniejszym rysunku, który stał się wręcz symbolem ciała jako takiego. Człowiek witruwiański (znany też jako Homo ad circulum) to próba zgłębienia anatomii ludzkiej, ale też poszukiwania emocjonalności.

Umysł i ciało

Kartezjusz zaproponował utrzymujący się przez wieki podział na ciało i umysł. Res extensa i res cogitans. Substancja rozciągła i substancja myśląca. Jednak nawet Kartezjusz w Namiętnościach duszy połączenia emocji i ciała.

Współczesne podejście do ciała

Wiek XX kompletnie odmienił nasze podejście do ciała, które zostało poniekąd docenione i dostrzeżone. W literaturze, w filozofii i w sztuce. Współcześni artyści zaczęli pokazywać ważne tematy (miłość, cierpienie, śmierć) poprzez cielesność.

Nowoczesne przedstawianie ciała

Na cgwisdom.pl znajdziemy interesujący kurs online, pomagający ukazywać ciało: Digital Painting – Podstawy anatomii człowieka. Opiera się on na metodzie konstrukcyjnej. Kursanci uczą się, jak rozkładać postać ludzką na czynniki pierwsze, czyli na kształt, proste bryły i gesty. Kurs nawiązuje do dzieł wielkich mistrzów i pozwala wykształcić umiejętność intuicyjnego tworzenia postaci.

Kalinowski@chuck.com.pl