Szkolenia kadrowe – czego się spodziewać?

Zakres treści poruszanych podczas szkoleń kadrowych jest bardzo szeroki. Warto wybierać je świadomie, tak by posłani na nie pracownicy faktycznie wiele wynieśli z poruszonych zagadnień. Najlepiej oczywiście jest konsultować to bezpośrednio z nimi żeby dowiedzieć się, jaka wiedza byłaby dla nich aktualnie przydatna najbardziej.

Nowe i przyszłe przepisy prawa

Szkolenia kadrowe mogą poruszać na przykład tematykę obecnych i planowanych na przyszłość przepisów oraz ustaw. Osoby odpowiedzialne za nabór i zatrudnianie pracowników do firmy muszą bardzo dobrze orientować się w takich zagadnieniach, żeby móc zawsze sporządzać aktualne umowy i raporty.

Warto też odpowiednio wcześniej zapisać swoich pracowników na szkolenia, by mogli oswoić się z nadchodzącymi zmianami. Korekty w obowiązującym prawie, małe i spore, są zwykle ogłaszane z wyprzedzeniem, by firmy miały okazję przeszkolić pracowników.

Zatrudnianie obcokrajowców

Kolejną ważną kwestią są umowy o pracę dla zatrudnianych w firmie obcokrajowców. Podczas szkoleń kadrowych porusza się więc tematy sporządzania umów dla pracowników bez obywatelstwa polskiego.

Inne zasady rządzą zatrudnianiem osób z prawem stałego pobytu, a inne są przewidziane dla tych, którzy przebywają w Polsce tymczasowo. Pracownik działu kadr musi dokładnie je znać, by nie złamać prawa i nie wpędzić w kłopoty pracownika i formy. Szkolenia kadrowe pozwalają nabyć taką właśnie, niezbędną wiedzę.

Czy warto posyłać pracowników?

Zawsze warto inwestować w wiedzę i umiejętności swoich pracowników. Szkolenia kadrowe pozwalają osobom zatrudnionym w działach kadrowo – płacowych nadążać za ustawodawstwem i nową technologią, dzięki czemu pracują oni sprawniej.

Osobną, równie istotną kwestię stanowi motywacja, jaką daje ambitnym pracownikom możliwość podniesienia kwalifikacji w interesującym ich zakresie. To duża zachęta do tego, by pracować jeszcze lepiej – pracownicy mogą się dzięki temu poczuć potrzebni i docenieni zgodnie z poziomem swoich starać i osiągnięć w firmie.

Tekst powstał we współpracy z firmą WLR – szkolenia kadrowe

Kalinowski@chuck.com.pl