Specyfika hal magazynowych w kontekście ich projektowania i konstrukcji

Hale magazynowe odgrywają niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i innych. To właśnie one zapewniają odpowiednie warunki przechowywania towaru, ale również udostępniają infrastrukturę niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego dostarczenia go i dystrybuowania, gdy zachodzi taka potrzeba.

Integracja funkcji i konstrukcji

Ważne jest zintegrowanie projektowanej konstrukcji z planowanym przeznaczeniem obiektu. Przy czym, każda hala magazynowa może mieć zupełnie inne rozwiązania konstrukcyjne. Wszystko bowiem zależy od rodzaju składowanego towaru, jego przewidywanych ilości oraz przepustowości obiektu, czyli dziennej dostawy i wydawania.

Obiekt i otoczenie

Przede wszystkim należy więc odpowiednio zaprojektować obiekt i jego otoczenie. Efektywne wykorzystanie działki ma tu szczególne znaczenie. Zaplanować należy miejsce na halę, plac manewrowy oraz parking dla samochodów. Oczywiście, ogrodzenie i bramy również stanowią część tworzonego kompleksu.
Jeżeli chodzi o sam obiekt, niezwykle ważne jest odpowiednie dopasowanie kubatury, ale nie tylko. Znaczenie ma również prawidłowe i efektywne dopasowanie wysokości i rozpiętości hali oraz jej powierzchni użytkowej. Składają się one co prawda na kubaturę, ale chodzi tu również o stosunek tych wymiarów względem siebie.

Materiały

Hala magazynowa może być miejscem składowania bardzo wielu, różnorodnych towarów, poprzez produkty spożywcze, aż po przedmioty codziennego użytku. Dlatego też należy doprecyzować, jakim produktom ma służyć ten konkretny obiekt, ponieważ do tej specyfiki będą dobierane materiały. Uwzględnić tu trzeba chociażby obciążenie ogniowe, które w przyszłości ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowania hali. Wynika ono z norm przewidujących jego wartości, a są one określane aby minimalizować ryzyko pożaru i wynikłe z niego straty.

Druga rzecz, która musi być bardzo precyzyjnie przewidziana, to systemy regałowe. Towary mogą być przechowywane na różnych regałach, półkach i innych systemach przechowywania. Ich dobór uzależniony jest w dużej mierze od rodzaju, jakości i ilości towaru, który ma być w danym miejscu przetrzymywany. Uwzględnić należy sposoby magazynowania, ale również względy praktyczne, czyli dostęp do towaru.

Po dokonaniu wyboru systemu przechowywania ważnym aspektem jest również odpowiedni wybór posadzki przemysłowej. Będą na nią oddziaływać liczne i zróżnicowane obciążenia, więc musi się ona odznaczać wysoką trwałością. Regały i towar będą stanowiły obciążenie statyczne, które należy wyliczyć. Natomiast wózki widłowe i inne sprzęty służące do transportu towaru wewnątrz hali, to obciążenie dynamiczne. Parametry posadzki muszą być dopasowane do tych dwóch wartości.

System dostarczania i wydawania towaru

Sprawne systemy dostarczania i wydawania towaru wpływają na użyteczność i wygodę wykorzystania hali. Należy więc zaprojektować odpowiednio dopasowane rampy, doki załadunkowe i kanały komunikacyjne tak, by przyjmowanie i wydawanie towarów nie były w żaden sposób zakłócone.

Projekt, a w efekcie również konstrukcja hali magazynowej musi być całkowicie podporządkowana jej zadaniom i przeznaczeniu. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać obiekt i usprawnić pracę na magazynie.

Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).

Kalinowski@chuck.com.pl