Rozdzielnica elektryczna w domu

W każdym domu centralnym punktem instancji elektrycznej jest skrzynka elektryczna, czyli rozdzielnica, która zawiera urządzenia oraz podzespoły do sterowania nią, wykonania pomiarów i regulacji oraz jej ochrony. Współczesne rozdzielnice elektryczne w domu są rozbudowane, a zatem wymagają zaawansowanych aparatów chroniących przed przeciążeniem, przepięciem oraz porażeniem. Poza przewodami elektrycznymi do oświetlenia i różnych odbiorników prądu w domu układa się również inne przewody, np. do instalacji ochronnych czy multimedialnych. Wszystkie te obwody najczęściej spotykają się w pobliżu wejścia do budynku, w tablicach elektrycznych.

Rozdzielnice elektryczne w domu – tablice

Tablice elektryczne mają postać skrzynek z drzwiczkami i są przeznaczone do zawieszenia na ścianie lub też zamontowania we wnęce. Przy standardowych instalacjach drzwiczki są najczęściej pełen, a przy instalacjach multimedialnych – transparentne.

Rozdzielnice elektryczne tablicowe przeznaczone do budynków mieszkalnych powinny mieć zabezpieczenia nadprądowe, jak i różnicowoprądowe oraz aparaturę wewnętrznej ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Można mieścić w niej również rozłączniki izolacyjne, programatory sterujące, a także przekaźniki priorytetowe.

Przeczytaj również: Rozdzielnice elektryczne – definicja, podział, zastosowania rozdzielnic

Montaż rozdzielnic elektrycznych w domu

Rozdzielnice elektryczne w domu umieszcza się w szafce lub zamykanej wnęce, która powinna być zainstalowana tak, aby zawsze był do niej łatwy dostęp, dlatego najczęściej umieszcza się je w korytarzu przy wejściu lub w wiatrołapie.

Takie szafki z rozdzielnicami umieszcza się w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, tam, gdzie podłoga wykonana jest z nieprzewodzących materiałów. Jeśli rozdzielnica elektryczna ma zostać zainstalowana na zewnątrz albo w kotłowni czy hydroforni, musi ona mieć odpowiednią obudowę – o zwiększonej ochronie przed wpływami zewnętrznymi.

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej

Rozdzielnice elektryczne w domu wyposażane są w:

1. Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe – są to wyłączniki reagujące na przeciążenia i zwarcia w chronionym obwodzie.

2. Wyłączniki różnicowoprądowe – reagują na wszelkie nieprawidłowości, w tym na uszkodzenia izolacji przewodu oraz zasilanego urządzenia. Zgodnie z przepisami w domu jednorodzinnym musi znajdować się co najmniej jeden wyłącznik różnicowoprądowy, a także tyle wyłączników nadmiarowoprądowych, ile jest obwodów.

3. Rozłączniki izolacyjne – to pierwszy element rozdzielnicy, do którego podłączamy główny kabel zasilający przychodzący ze złącza kablowego. Rozłączniki izolacyjne służą do odłączenia całego układu lub pojedynczego obwodu od napięcia na czas awarii, remontu bądź dłuższej przerwy w użytkowaniu instalacji.

4. Ochronniki przeciwprzepięciowe – obniżają wartości napięcia i natężenia prądu, w momencie, gdy gwałtownie one wzrastają na skutek uderzenia pioruna w linie przesyłowe.

5. Lampki sygnalizacyjne – informują nas o obecności napięcia w określonych punktach przyłączeniowych.

6. Programatory sterujące – ich zadaniem jest załączania określonych obwodów o wskazanej godzinie.

7. Przekaźniki priorytetowe – służą do odłączania urządzenia o największym poborze prądu, w momencie gdy zostanie przekroczony przydział mocy.

Kalinowski@chuck.com.pl

https://xann.pl/sitemap poznajauditt.pl solárne záhradné svietidlá