Polityka jakości

Konsekwentnie prowadzona polityka jakości to działania, które opłacą się w przyszłości w stu procentach. Zapewnią zadowolenie klientów z danych usług czy produktów. Przyczyni się ona do sukcesu przedsiębiorstwa, także ekonomicznego. Dlatego dbanie o poszczególne części składowe, które decydują o polityce jakości, to sprawa zasadnicza dla przedsiębiorcy.

Po pierwsze inwestycja w pracowników

Nic tak pozytywnie nie wpłynie na jakość całości działań prowadzonych w danej firmie jak szeroko rozumiana inwestycja w pracowników. Mowa tutaj nie tylko o zarobkach czy pakiecie socjalnym.

Ale także o szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikację oraz pogłębiających wiedzę. Odpowiednio przygotowani pracownicy nie tylko wpływają pozytywnie na wizerunek firmy, ale realnie lepiej wykonują swoje obowiązki.

Po drugie produkty i usługi zgodne ze standardami międzynarodowymi

Następna kwestia to przestrzeganie standardów, także międzynarodowych. Stanowi to gwarancję wysokiej jakości. Klient oprócz produktu zyskuje pewność dotyczącą jego użytkowania.

Po trzecie zaufani współpracownicy

W każdej branży, wymagającej szeroko rozumianej współpracy, liczy się zaufanie do współpracowników. Na przykład zaufani dostawcy są gwarantem terminowych dostaw, wysokiej jakości produktów, które przecież idą dalej do klientów. Ważne jest także sprawdzenie dostawców pod kątem norm i certyfikatów oraz etyczności produkcji.

Po czwarte Fluiconnecto

Wszystkie te elementy składające się na politykę jakości realizuje w swoich codziennych działaniach firma Fluiconnecto. Pracują też zgodnie z normą jakości ISO 9001. Uczestniczą także w stowarzyszeniach branżowych.

Specjalnością Fluiconnecto jest zakuwanie węży hydraulicznych i przewodów hydraulicznych, przemysłowych, klimatyzacyjnych i pneumatycznych.

Kalinowski@chuck.com.pl