Planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Aby przedsiębiorstwo mogło dobrze i stale się rozwijać, każdy jego element musi prawidłowo działać. Tak samo ważne jest więc planowanie, księgowość, gromadzenie zapasów, czy kontrola finansów. By ułatwić sobie zarządzanie tymi elementami, można wykorzystać systemy erp. To popularne narzędzie przydatne w biznesie, gdyż pozwala na osiąganie lepszych efektów i tym samym na zwiększanie zysków firmy.

CZYM SĄ SYSTEMY ERP?


Skrót ERP pochodzi od angielskiego wyrażenia „enterprise resource planning”, które oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. To efektywne narzędzie służące do kontrolowania wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Często mianem ERP określa się również systemy informatyczne (ułatwiające zarządzanie przedsiębiorstwem) lub połączenie dwóch, współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Druga metoda ma na celu zgromadzenie danych, aby wykorzystać je później do planowanych operacji.

Systemy ERP można wykorzystywać na wszystkich lub jedynie wybranych zasobach przedsiębiorstwa. Zdecydowanie ułatwia to optymalizację procesów zachodzących w całej firmie.

PODZIAŁ SYSTEMÓW ERP


Wyróżnia się kilka rodzajów tego typu systemów, a wszystkie zalicza się do zintegrowanych systemów informatycznych. Najczęściej klasyfikuje się jednak:

– systemy modułowe – składają się one z różnorodnych aplikacji, które nie są od siebie zależne, także mogą oddzielnie normalnie funkcjonować. Łączy się je jednak, aby aplikacje zaczęły ze sobą współpracować.

– systemy zintegrowane – w ich skład wchodzi jedna baza danych i platforma biznesowa. W platformie tej nie zachodzi wymiana danych, gdyż wszystkie funkcjonalności czerpią potrzebną wiedzę z tych samych informacji i obecnym czasie.

ROZWÓJ SYSTEMÓW ERP


Wszystkie, współczesne i nowoczesne sSystemy ERP – BossPlus posiadają własną platformę oraz logikę biznesową. Jeszcze do niedawna narzędzia miały strukturę modułową, jednak dziś odchodzi się od tego rozwiązania. Jeden system jest więc całością, która nie zawiera modułów. Oznacza to, że wszystkie jego funkcjonalności są ze sobą połączone. Dzięki tym zmianom systemy zaczęły działać efektywniej, szybciej i po prostu lepiej. Coraz częściej mają wbudowane specjalne narzędzia Business intelligence, które pomaga w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

Bez wątpienia te nowoczesne systemy przydają się zarówno w małych, jak i większych firmach. Dzięki nim właściciele przedsiębiorstw mogą lepiej zarządzać swoimi interesami i robić to szybciej oraz efektywniej. Wtedy zyski same zaczynają przychodzić, a firma może się ciągle rozwijać.

Kalinowski@chuck.com.pl