Nadać sens przemijaniu

Wszyscy płyniemy w rzece czasu. Pantha rei – wszystko płynie. Ta prawda ogłoszona przez Heraklita nadal jest aktualna, w szybkiej rzeczywistości XXI wieku. Okazuje się, że tylko myśl ludzka i jej dzieła (na przykład filozofia) mogą się temu płynięciu jakoś przeciwstawiać. Człowiek potrafi w pewnej mierze zatrzymywać czas i siebie przemijającego wraz z upływem lat. Ma moc zbierania znaczących chwil, emocji, wydarzeń. W obrazach, wierszach, piosenkach. Ale także w zwykłych opowieściach i wspomnieniach, przekazywanych bliskim podczas rodzinnych spotkań.

Ars longa, vita brevis

Sztuka jest długotrwała (wieczna), a życie krótkie. To powiedzenie doczekało się wielu interpretacji. Jedna z nich głosi prymat sztuki nad życiem. Wielkie dzieła pozostają na zawsze w świadomości społecznej. Powracają po wielu wiekach a nawet tysiącleciach, kiedy się je ogląda czy czyta. A życie jednostki – przepada. Czy aby na pewno?

Życie, które jest sztuką

Istnienie człowieka nie znika bezpowrotnie. Zostaje utrwalone w jego czynach i dziełach, ale także w pamięci ukochanych osób. Wcale nie trzeba być wybitnym twórcą czy artystą, żeby istnieć poza czasem. Największą sztuką jest życie, które prowadzi do tego, że kochający ludzie będą o nas pamiętać zawsze.

Sztuka, która jest życiem

Można spróbować połączyć sztukę i życie. Bycie z bliskimi i tworzenie niezwykłych rzeczy. Warto robić coś razem, a potem utrwalać te działania, na przykład w formie fotoksiążek proponowanych przez Cewe: cewe-fotoksiazka.pl

Nadać sens każdej chwili

Interesującą formą nadania sensu przemijaniu są fotokalendarze. Przedstawimy w nich nasze dni i miesiące w niepowtarzalny sposób. Obdarzymy znaczeniem wszystkie świąteczne i zwykłe chwile. Odzyskamy urodę minionych wydarzeń i wprowadzimy ją do kolejnego roku.

Kalinowski@chuck.com.pl