Komu powierzyć instalację pieca gazowego lub kuchenki elektrycznej?

Instalacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub gazowych powinna być wykonywana tylko przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zatrudniając firmę, która wykona dla nas przyłącze gazowe, uruchomi piec gazowy lub kuchenkę czy piekarnik musimy mieć pewność, że całość prac będzie wykonana w sposób nie budzący wątpliwości. W grę wchodzi tu bowiem nasze bezpieczeństwo.

Jeżeli nie mamy pewności co do fachowości osoby, która podjęła się tego typu prac, powinniśmy sprawdzić czy ma ona wydane przez sep uprawnienia, które poświadczają wymagane do tego typu pracy umiejętności. Podobnie warto zapytać o takie świadectwo kwalifikacji wszystkie osoby montujące lub instalujące czy konserwujące ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci i instalacje – cieplne, gazowe czy elektroenergetyczne. Każdy kto ukończył kurs sep i zdał kończący go egzamin powinien móc wykazać się zdobytym w ten sposób świadectwem kwalifikacji.

Czym jest SEP i świadectwo kwalifikacji?

SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) to pozarządowa organizacja, która obok wielu innych działań, zajmuje się również egzaminowaniem umiejętności osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z instalacją, montażem, konserwacją i dozorem różnych urządzeń – głównie gazowych, cieplnych i elektroenergetycznych, których poprawne działanie jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ich użytkowników. Każdy, kto ma wydane przez SEP uprawnienia z pewnością będzie w stanie dokonać poprawnie wszystkich wymaganych czynności.

Zakres wiedzy jaką powinien posiąść każdy, kto chce zdobyć uprawnienia sep jest określony w specjalnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. W tym samym akcie prawnym jest również wyszczególniona lista urządzeń, których nie można instalować bez odpowiednich uprawnień. Podzielone one są na 3 główne grupy obejmujące kolejno urządzenia elektroenergetyczne (grupa G1), cieplne (G2) oraz gazowe (G3).

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Aby móc się ubiegać o wydawane przez SEP uprawnienia trzeba zdać egzamin. Można również zapisać się wcześniej na organizowany przez samo Stowarzyszenie albo przez zewnętrzną firmę szkoleniową kurs sep, który pozwoli nam zdobyć i uporządkować niezbędną wiedzę w zakresie wymaganym na egzaminie.

Kalinowski@chuck.com.pl