Kalendarze szkolne do szkoły

Wydawać by się mogło, że kalendarze szkolne są raczej wyborem dla uczniów. Z jednej strony bowiem mogą mobilizować je do pracy, przypominając o zapisanych w nich klasówkach, a z drugiej pozwalają odliczać dni do kolejnej przerwy w uczęszczaniu do szkoły, czyli feriach i wakacjach. Niemniej jednak kalendarze szkolne mogą być również bardzo przydatne dla nauczycieli.

Kalendarze szkolne w szkole – pomoc dydaktyczna

Kalendarze szkolne mogą zostać umieszczone w pokoju nauczycielskim, stanowiąc swoistą pomoc dydaktyczną. Nauczyciele bądź dyrektor może wpisywać w nich dyżury nauczycieli na przerwie, które mają służyć monitorowaniu zachowania uczniów, przeciwdziałaniu niewłaściwych zachowań czy udzieleniu pomocy w razie wypadku. Kalendarz na każdy dzień, który dodatkowo jest ścieralny może być doskonałą pomocą w ustalaniu dodatkowych obowiązków nauczycieli w szkole. Kalendarze mogą być przeznaczone na dyżury nauczycieli, w trakcie których udzielają konsultacji rodzicom. Każdy nauczyciel może w nich umieścić informację wraz z nazwiskiem, salą i godziną, kiedy odbywają się konsultacje, przewidziane np. na jedną godzinę w miesiącu. W ten sposób rodzice udając się do szkoły mogą przeczytać taką informację w kalendarzu szkolnym, umieszczonym w gablocie przy wejściu do gabinetu dyrektora.

Kalendarze szkolne – planowanie zastępstw

Częstą praktyką w szkołach są gabloty informacyjne dla uczniów w których mogą przeczytać np. o planowanych w danym dniu zastępstwach, bądź odwołanych zajęciach. Przywieszanie wielu kartek może zastąpić jednolita laminowana tablica w postaci kalendarza, w którym można wpisywać klasę, przedmiot i nazwisko nauczyciela na zastępstwo. Ze względu na ograniczoną na dany dzień ilość miejsca, można wykorzystać inne kratki, gdyż wszystko po całym dniu można zmyć, by zapisać zastępstwa na kolejny dzień. Innym sposobem może być zapisywanie wszystkiego w skrótach, np. liter oznaczających przedmiot, dzięki czemu można wszystkie informacje zmieścić, a jednocześnie, pozostałe miejsce wykorzystać na zapisanie legendy objaśniającej skróty. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że łatwiej wydrukować kolejne wersje na kolejne dni. Jednak warto dawać dobry przykład i niepotrzebnie nie marnować papieru, kiedy można wykorzystać tak dobre rozwiązanie i to w dodatku wielokrotnego użytku, dzięki użyciu zmywalnego markera na laminowanej odpowiedniej do jego użycia powierzchni.

Kalendarze szkolne mogą więc być pomocne również dla kadry pedagogicznej w pośrednim kontakcie z rodzicami i uczniami. Takie kalendarze mogą również wykorzystać nauczyciele różnych specjalności indywidualnie, przywieszając je w gablotach przy klasach i zapisując w nich terminy zajęć dodatkowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.maximat.pl/

Kalinowski@chuck.com.pl