Kalendarze jako element promocji szkół

Jeszcze pod koniec ubiegłego wieku większość dzieci uczęszczała do szkoły znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania. Obecnie coraz częściej rodzice oddają pociechy do placówek zlokalizowanych dalej od domu, dlatego dyrektorzy szkół próbują zachęcić opiekunów dzieci do zapisywania pociech do prowadzonej przez nich placówki. Jak promują się szkoły?

Dni otwarte i gadżety

Jednym ze sposobów zachęcania do zapisywania dzieci do danej szkoły jest przygotowywanie dni otwartych w placówce. W ich trakcie rodzice i ich pociechy mogą dowiedzieć się, jak wygląda wyposażenie szkoły oraz sali lekcyjnych. Mają również okazję, by porozmawiać z nauczycielami i poznać zajęcia dodatkowo organizowane przez szkołę. Podczas dni otwartych szkoły szczególny nacisk kładą na rozdawanie gadżetów promocyjnych, dzięki którym rodzice lepiej zapamiętują ofertę danej placówki i mogą promować ją wśród swoich znajomych.

Szkoły często rozdają rodzicom i dzieciom kalendarze szkolne, które są praktycznym przedmiotem dla każdego ucznia. Kalendarz na cały rok szkolny ułatwia organizowanie nauki przed sprawdzianami i przypomina o planowanych kartkówkach. Rozdawanie kalendarzy szkolnych w ramach działań promocyjnych jest szczególnie częste w placówkach prywatnych, które pobierają opłaty za możliwość nauki.

Prezenty dla uczniów placówki

Aby wypromować placówkę, dyrektorzy szkół często rozdają prezenty dzieciom na początku roku szkolnego. Są to zwykle gadżety, które przydają się uczniom podczas nauki. Rozdawane są kalendarze szkolne, linijki, plany lekcji, kredki i inne gadżety, na których umieszcza się herb lub nazwę szkoły. Dzięki kalendarzom szkolnym i innym upominkom, sami uczniowie promują placówkę w różnych miejscach. W taki sposób reklamują się nie tylko prywatne szkoły podstawowe i średnie, ale i szkoły tańca, języków obcych, rysunku oraz placówki rozwijające inne umiejętności u uczniów w różnym wieku.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, kalendarze szkolne są jednym z najczęściej wybieranych gadżetów promocyjnych. Ich układ i zamieszczane w nich ciekawostki z wiedzy ogólnej sprawiają, że uczniowie chętnie korzystają z kalendarzy szkolnych.

Co ważne, kalendarze szkolne mogą być rozdawane nie tylko uczniom danej szkoły, ale i nauczycielom, którzy prowadzą w niej zajęcia. Praktyczne kalendarze pomagają pedagogom organizować lekcje i sprawdzać na czas kartkówki oraz sprawdziany. Ponadto gadżet umożliwia promowanie szkoły podczas zajęć pozalekcyjnych i korepetycji prowadzonych przez nauczyciela, którego zatrudnia promująca się placówka.

Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.maximat.pl/.

Kalinowski@chuck.com.pl