Działanie urządzeń pneumatycznych

Bez wątpienia niemożliwe byłoby dzisiaj funkcjonowanie zakładów przemysłowych bez urządzeń pneumatycznych. Czym one jednak tak naprawdę są? Dlaczego są tak potrzebne i jak działają? Czy rzeczywiście są one niezastąpione?

Maszyny bez paliwa

Większość ciężkich maszyn do działania potrzebuje jakiegoś rodzaju paliwa. Z tego też względu, maszyny te zatruwają środowisko. Poza tym, są również zagrożeniem dla pracowników hal przemysłowych, którzy te maszyny obsługują. Jednakże, jeśli chodzi o maszyny napędzane pneumatycznie, nie zagrażają one ani środowisku, ani też człowiekowi.

W urządzeniach pneumatycznych rolę paliwa niejako przejmuje powietrze. Fachowo nazywa się je w tym wypadku czynnikiem roboczym. Przemieszczane w odpowiednich kierunkach dzięki zaworom rozdzielającym powietrze wprawia w ruch urządzenie pneumatyczne, a co za tym idzie maszynę. Wszystko odbywa się przy zerowym zużyciu jakiegokolwiek paliwa. Wydaje się więc, że chociażby ze względu na ekologię nie można dzisiaj rezygnować z maszyn pneumatycznych.

Jak sterować powietrzem?

Jak wspomniano, do sterowania powietrzem w urządzeniach pneumatycznych wykorzystuje się dzisiaj głównie zawory pneumatyczne. Pozwalają one na sprawne zarządzanie urządzeniami. Jednakże, istnieją także odmienne metody kierowania ruchem powietrza.

Ostatnio popularność zyskuje sterowanie elektromagnetyczne. Jest to bardzo zaawansowana metoda, którą wykorzystuje się tylko w najnowocześniejszych maszynach. Rzecz w tym, iż instalacja elementów niezbędnych do tego typu sterowania jest droga. O wiele tańsze są natomiast zwyczajne zawory rozdzielające.

Warto zauważyć, że czasami stosuje się dwie metody sterowania jednocześnie. W takim przypadku można zarządzać maszyną poprzez sterowanie elektromagnetyczne, jednak w razie potrzeby można również przerzucić się na sterowanie klasyczne, wykorzystujące zawory rozdzielające.

Skomplikowanie urządzeń pneumatycznych

Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy urządzenia pneumatyczne są skomplikowane. Mechanizm ich działania jest dosyć prosty. Niemniej jednak, niektóre z nich posiadają wiele dodatkowych elementów oprócz zaworów rozdzielających.

Nie brakuje jednak również urządzeń, które składają się dosłownie z kilku elementów. Nie każdy wie, że z wieloma prostymi urządzeniami pneumatycznymi ludzie stykają się na co dzień. Nie trzeba wcale odwiedzać fabryki przemysłowej, aby mieć styczność z zaworami rozdzielającymi i ogólnie urządzeniami pneumatycznymi. Obecne są one chociażby w meblach, czy drzwiach samochodowych.

Artykuł powstał we współpracy z OBREiUP

Kalinowski@chuck.com.pl