Dodatki dla Polaków pracujących w Niemczech

Praca za granicą to spore wyzwanie dla Polaków, dzisiaj jednak widzimy, że do Niemiec kierują się nie tylko pracownicy sezonowi, ale również olbrzymia ilość pracowników o specjalistycznym wykształceniu. Na jakie benefity mogą oni liczyć? Czy państwo niemieckie wspiera przedsiębiorczych?

Kindergeld – dodatek socjalny dla dziecka

Jednym z podstawowych form pomocy dla osób pracujących na terenie Niemiec jest Kindergeld – są to pieniądze przyznawane na pierwsze i każde kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku Polaków pracujących w Niemczech możliwe jest uzyskanie Kindergeld – konieczne jest jednak udokumentowanie legalnej pracy na okres 6 miesięcy wstecz. Kindergeld przysługuje obcokrajowcom, którzy uzyskali nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec. Polacy muszą również udokumentować miejsce zameldowania dziecka.  Kindergeld przysługuje na każde dziecko o 18 roku życia oraz na dzieci pomiędzy 18 a 25 rokiem życia pod warunkiem kontynuowania nauki. Wiele osób zastanawia się, czy Kindergeld a 500+ wpływają na siebie? Czy możliwe jest pobieranie dwóch świadczeń jednocześnie?

Jak oddziałują na siebie Kindergeld i 500+?

Zawiedzie się ten kto sądzi, że możliwe jest wypłacanie obu świadczeń na jedno dziecko. Aby wnioskować o Kindergeld konieczne jest złożenie analogicznego wniosku o 500+ w Polsce. To urzędy, a nie beneficjenci, podejmują decyzję o tym, który z krajów będzie miał pierwszeństwo w wypłacaniu świadczenia – decyzja ta podejmowana jest na podstawie całościowej sytuacji rodzinnej. Jeśli to Niemcy będą mieć pierwszeństwo to automatycznie otrzymamy odpowiedz odmowną z polskiego urzędu. Jeśli to jednak Polska będzie krajem pierwszeństwa możemy liczyć na to, że 500 złotych zostanie wyrównane do poziomu Kindergeld na podstawie dodatku dyferencyjnego.

Kalinowski@chuck.com.pl

icanclub25society.com redotavares.com aszkubis.pl