Dlaczego fiskalizacja kasy jest tak ważna?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że aby zacząć korzystać z kasy rejestrującej, niezbędne jest uruchomienie danego urządzenia w trybie fiskalnym. Ponadto, czynność tę może wykonać wyłącznie serwisant z ważnymi uprawnieniami – przyznawanymi przez producenta danego modelu. Co jeszcze warto wiedzieć o fiskalizacji kasy?

Po zakupie urządzenia rejestrującego, które ma służyć do obsługi klientów indywidualnych, podatnik jest zobligowany do prawidłowego zainstalowania tej technologii w firmie. Wspomniana procedura składa się z kilku etapów, zaś jednym z najważniejszych kroków jest fiskalizacja. Dopiero po przeprowadzeniu tej czynności przedsiębiorca może zacząć wydawać swoim klientom paragony fiskalne. Co więcej, od tego momentu w pamięci urządzenia zapisywane są dane, które stanowią później podstawę do określenia obrotu oraz należnych podatków.

Uruchomienie kasy w trybie fiskalnym

W dużym uproszczeniu można napisać, że obsługa kasy fiskalnej jest możliwa dopiero po wykonaniu fiskalizacji. Wcześniej urządzenie działa zazwyczaj w trybie szkoleniowym. Oznacza to, iż można z niego korzystać, ale przeprowadzane operacje nie są zapisywane w pamięci danego modelu. Dlatego też przedsiębiorcy często używają kas rejestrujących przed fiskalizacją – ale wyłącznie po to, żeby opanować ich najważniejsze funkcje.

Uruchomienie urządzenia w trybie fiskalnym to procedura jednorazowa. Do jej wykonania upoważniony jest jedynie serwisant kas rejestrujących, który posiada ważne uprawnienia producenckie. Podczas fiskalizacji urządzenia dochodzi przede wszystkim do zsynchronizowania modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną, jak również do wydrukowania raportu dobowego. I właśnie od tego momentu podatnik może zacząć ewidencjonowanie sprzedaży, które jest zgodne z przepisami. Co więcej, już w trakcie tej procedury w module fiskalnym kasy zostaje trwale zapisany NIP przedsiębiorcy. Ma to duże znaczenie, gdyż Numeru Identyfikacji Podatkowej nie da się później zmienić lub usunąć z modułu danego urządzenia.

Przedsiębiorca musi też pamiętać o tym, żeby po przeprowadzeniu fiskalizacji poinformować o tym fakcie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, podatnik ma na to 7 dni – licząc od daty, w której kasa została uruchomiona w trybie fiskalnym.

Fiskalizowanie urządzeń w systemie online

Jak widać, instalacja kasy fiskalnej jest niezwykle istotną czynnością. Dlatego też warto już dziś uzmysłowić sobie, że w przyszłości dojdzie do sporych zmian w poszczególnych procedurach. Ustawodawca planuje bowiem częściowe zautomatyzowanie tego procesu. A pomogą w tym kasy rejestrujące online oraz nowe przepisy, dotyczące m.in. sposobu działania tych urządzeń.

Początek funkcjonowania zmodyfikowanego systemu fiskalizacji został zaplanowany na 2018 rok. Wtedy nie tylko do sprzedaży trafią pierwsze urządzenia z dodatkowymi technologiami, ale także zaczną obowiązywać regulacje prawne w ich sprawie. Jak po tych zmianach będzie wyglądała fiskalizacja kas rejestrujących online? Procedura ta nadal będzie przeprowadzana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami. Jednakże, już w momencie fiskalizacji, kasa nawiąże połączenie z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów. Ponadto, podatnik nie będzie musiał zawiadamiać Urzędu Skarbowego o wykonaniu tej czynności. Podczas fiskalizacji urządzenie online nie tylko otrzyma numer ewidencyjny, ale też zostanie trwale powiązane z Centralnym Repozytorium Kas.

Kalinowski@chuck.com.pl

najlepšie plynové grily https://xann.pl/sitemap e-szczawnica.org