Czym są nieruchomości inwestycyjne?

Inwestowanie w oparciu o nieruchomości, to dość popularny sposób na zarabianie pieniędzy. Nic w tym dziwnego – taka metoda, jest charakteryzuje się wieloma zaletami. My jednak, spróbujemy zastanowić się, czym tak naprawdę są nieruchomości inwestycyjne i jak je definiować. Będziemy się w tym przypadku opierać na przepisach polskiego prawa.

Czym jest nieruchomość?

Tak naprawdę, nieruchomość może mieć różną postać. Definiuje się ją, jako budynek, jego część bądź też nieruchomość gruntową. Pod tym względem, nieruchomości mogą być bardzo zróżnicowane. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taką nieruchomością był np las, łąka czy fragment kamienicy.

A skoro nieruchomość może mieć różną postać, to nic nie stoi na przeszkodzie, by nieruchomości inwestycyjne również mogły być bardzo zróżnicowane. Zastanówmy się więc, czym może być nieruchomość inwestycyjna.

Nieruchomości inwestycyjne – czym one są?

Nieruchomość inwestycyjna, to nieruchomość, która w założeniu ma przynosić dochody. Będzie więc to budynek lub fragment gruntów, które – ze względu na ponoszone opłaty – staną się dla nas źródłem dochodów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by za taką nieruchomość uznać np domy czynszowe.

Rzecz jasna, nie chodzi tu jednak o konkretne wpływy. Nieruchomości o charakterze inwestycyjnym, mogą również zarabiać na swojego właściciela, zwiększając swoją wartość. Nabywając je taniej i sprzedając drożej, możemy zarobić. W tym przypadku, nie mówimy już o dochodzie stałym, lecz o dochodzie zmiennym, którego wartość zmienia się na podstawie wskazań rynkowych.

Nieruchomości o charakterze inwestycyjnym w aglomeracji śląskiej

Jednym z obszarów, na którym znajdziemy mnóstwo nieruchomości inwestycyjnych, jest aglomeracja górnośląska. Na tym terenie, mamy do czynienia z bardzo dużym wskaźnikiem urbanizacji, który przedkłada się na zwiększoną liczbę nieruchomości.

Aglomeracja górnośląska, jest więc w pewnym stopniu ewenementem. Z jednej strony, mamy tu do czynienia z bogatą zabudową postindustrialną a z drugiej – z dużą liczbą nowych nieruchomości o charakterze inwestycyjnym.

Tekst powstał w oparciu o materiału udostępnione przez firmę GTB Invest – nieruchomości inwestycyjne na terenie aglomeracji śląskiej

Kalinowski@chuck.com.pl