Czy warto starać się o zasiłek na dziecko w Norwegii?

Od dłuższego czasu trwa w Europie dyskusja na temat świadczeń socjalnych, również związanych z poprawą sytuacją bytową rodziców. W Norwegii zasiłek na dziecko przysługuje na każde dziecko, od chwili urodzenia, aż do czasu uzyskania przez nie pełnoletności.

 

Zasiłek na dziecko

Warto wiedzieć o tym, iż świadczenie te przysługuje na każde dziecko, a nie na drugie lub kolejne dziecko, jak ma to miejsce w Polsce (pomijając kwestie spełnienia kryterium dochodowego). Dużo prostsze jest także uzyskanie tego świadczenia – w przypadku dzieci urodzonych w Norwegii świadczenie jest przyznawane niejako automatycznie, w momencie rejestrowania dziecka.

 

W jakiej wysokości wypłacany jest zasiłek na dziecko w Norwegii?

 

W przypadku pojedynczego dziecka, wysokość świadczenia jest niższa niż w Polsce. Wynosi ona 970 norweskich koron, co w przeliczeniu na naszą walutę daje kwotę nieco ponad 420 złotych. W przypadku rodzin posiadających więcej niż jedno dziecko, bardziej opłacalny jest zasiłek na dziecko w Norwegii. Nie można także zapomnieć o zasiłku opiekuńczym. Świadczenie te przysługuje na dziecko, które nie ukończyło 2 lat. Tutaj już jego wysokość jest większa, wynosi natomiast 6000 koron norweskich. W przeliczeniu na złotówki uzyskujemy kwotę ponad 2600 złotych. Jak widać, jest to całkiem rozsądna kwota.  Co ważne – można starać się o wypłatę zasiłku na dziecko w Norwegii nawet do 3 lat wstecz, natomiast o zasiłek opiekuńczy na małe dziecko jedynie do 3 miesięcy wstecz.  Są także inne świadczenia, które przysługują na dzieci, jednakże tutaj do spełnienia są dodatkowe warunki.

 

Kalinowski@chuck.com.pl