Bezpieczeństwo pracowników – wentylowanie pomieszczeń, ubrania ochronne

W Polsce nie brak zakładów pracy o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa dla zatrudnionych. Najczęściej są to zakłady galwaniczne, zakłady farmaceutyczne, przetwórstwa pasz zwierzęcych, zakłady chemiczne. W wielu niewielkich przedsiębiorstwach również istnieje zagrożenie zatruciami czy kontaktu skóry z niebezpiecznymi substancjami. Jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników?

Problem bezpieczeństwa osób zatrudnionych w zakładach przemysłowych podnoszony jest najczęściej przez inspektorów BHP. Ich zadaniem jest określenie stopnia niebezpieczeństwa oraz tego, co stanowi zagrożenie – najczęściej są to gazy trujące, toksyczne substancje, żrące ciecze. Inspektorzy BHP podczas określania zagrożeń stanowiska pracy muszą również wskazać odpowiednie ubrania ochronne, które zminimalizują ryzyko uszkodzenia ciała. Zazwyczaj są to fartuchy ochronne, rękawiczki lateksowe, maseczki na twarz (chroniące przed wdychaniem oparów). W przypadku pracowników fabryk do tego zestawu dochodzą również ochronne czepki na włosy, okulary ochronne na oczy. Kiedy mowa o zakładach przemysłu ciężkiego pracownicy zazwyczaj posiadają kaski, kombinezony ochronne lub robocze, grube rękawice, ochronne okulary na oczy.

Wentylowanie pomieszczeń

Drugim często stosowanym zabezpieczeniem przed nadmiernym osadzaniem się szkodliwych pyłów czy gazów jest stosowanie wentylatorów przemysłowych. Dobór wentylatora do konkretnego zakładu pracy zależy od stopnia zanieczyszczenia oraz zagrożenia zdrowia. Najczęściej wentylatory stosowane są w kopalniach węgla kamiennego. Wentylatory stosowane są w szybach wywietrznikowych – ich zadaniem jest dostarczanie jak największej ilości świeżego powietrza. Jest ono niezbędne do podnoszenia komfortu pracy i obniżania temperatury w podziemnych chodnikach. Wentylatory kopalniane są odpowiednio zabezpieczane przed nadmiernym osadzaniem się pyłu.

Kalinowski@chuck.com.pl